Laman

Senin, 14 Januari 2013

Ade' MappadendangADE' MAPPADENDANG
.........................................................................................................................

Narekko purani mengngala tauwe mabiasaniripapole acara Mappadendang. Riollini tau maccae
mappadendang nainappa ripaddepungeng siajing-siajing mareppeta, sumpulolota makkutaparo
paimeng sininna pabbanuae engkae ri lalenna kampongnge lao makkita-ita.

Artinya :

(Sekiranya selesai menuai padi, biasanya diadakan acara Pappadendang. Dijemput orang-orang
yang pandai(ahli) mappadendang, kemudian dikumpulkan sanak saudara terdekat, keluarga
berhimpun lagiserta seluruh masyarakat yang ada didalam kampong datang menyaksikannya.)

............................................................................................................................

Ripassadia manennisininna pakkakkasak maeloE ripake mappadendang. Pada padanna
palungeng, alu nennia appe maeloE naonroisere. Naia alunna ribello-beloini
barakkuangmmengngi namakessing irita. Onrong maeloE napake mappadendang ripakkennai
collik kanau. Naia palungengnna rigattungngisarekkuammengngi makessing riengkalinga.

Artinya :

(Disediakan semua segala peralatan yang hendak digunakan 'mappadendang'. Seperti lesung, alu
serta tikar yang hendak digunakan untuk menari. Maka alu-alunya dihias agar cantik dipandang.
Tempat untuk digunkan 'mappadendang', diletakkan pucuk 'kanau'. Manakala lesungnya
digantung agar bunyinya sedap didengar.)

.........................................................................................................................

Tau mappadendangngero biasana engka eppa makkunrai mabbajubodo maneng. Ianaro
mannampuk ri palungeng madeceng siselle-selle alunna, ritellani mappadendang. Iatosi buranewe
mappasapu sibawa pakeang mabolong, sulara gangka uttu nainappa mabekkeng lipak mabolong
siellek macellak. Ianaro mabbenra ricappakna palungengnge. Engkato sere mappencak silak
sisoppo-soppo nainappa maggenrang. Biasato tudang majjogek mattulili.

Artinya :

(Ahli yang 'mappadendang', biasanya terdiri dari empat wanita berbaju 'bodo' semuanya.
Merekalah yang menumbuk alu ke lesung secara bergilir-gilir alunya, lalu digelar
'mappadendang'. Sementara kaum lelaki memakai lilit kepala serta berbaju hitam, seluar
sehingga lutut kemudian melilitkan kainsarung hitam bercorak merah. Merekalah yang menyorak
di hujung lesung. Ada juga yang menarikan pencak silat, saling menjulang sambil memalu
gendang. Kadang-kadang duduk berjoget berkeliling.)

.........................................................................................................................

Temmaka kessinna riengkalinga uni palungengnna nennia kessingna irita kedo-kedona pasere.
Pada makkapulunni tauwe makkita-ita nasibawa maneng pakkitanna laoritau engkae
mappadendang. Sukku ininnawani tau papolenngi acara appadendangengnge.

Artinya:

(Sangat indah kedengaran alunan bunyi lesung sama indahnya gerakan-gerakan penari.
Berkumpullah penonton menumpukan pemandangan mereka ke arah orang-orang yang
'mappadendang'. Sangat senang hatilah orang yang menganjurkan acara 'mappadendang' tersebut.)

.........................................................................................................................

Risesena pallaonrumae mappunaiwi akkatta mattentu naripapole appadendangengnge, ianaritu
melo pannesai tanrang asukkurukengna lao ripuang seuwae, porennui engka wasselek ase
maega pole rigalungnge.

Artinya :

(Pihak tuan rumah yang menghajatkan sesuatu menganjurkan majlis mappadendang, adalah
untuk menunjukkan rasa kesyukuran kepada Tuhan yang Esa, menyukuri adanya hasil padi yang
banyak darisawahnya).

.........................................................................................................................

Biasa to appadendangengnge ripapolei narekko engka tau maelo ripa botting. Riwettu
mappanampuknanaro mebbu berrek maelo napake mappabotting, biasa mappadendangtoi
sipakrio rio mannampik ase.

Artinya :

(Pernah juga majlis mappadendang diadakan sekiranya ada pasangan mahu di kahwinkan.
Semasa upacara menumbuk padi dijadikan beras untuk kegunaan majlis perkahwinan,
kebiasaannya (mereka) 'mappadendang' juga bersukaria sambil menampi padi.)

......................................................................................................................

Naia asena tau rioloe riengngala nainappa riwesse. Narekko maelok riebbu berre rinampupa
ripalungengnge. Dek napada makkukue, ase risangkimani nainappa risampak yaregga ridaros.
Narekko maeloiripancaji berrek, ripaberrek mani bawang. Ianaro saba'na namakuranna tau
mappadendang makkukuangnge.

Artinya :

(Sebenarnya padi orang dahulu (pada masa dahulu) dituai kemudian di'wesse' ( wesse: tangkai
padi disusun hampir separuh pemeluk, kemudian diikat dengan rotan). Sekiranya hendak
dijadikan beras, mesti ditumbuk dalam lesung. Tidak sepertisekarang, padi hanya disabit
kemudian dibanting ataupun diketam menggunakan mesin. Jika hendak dijadikan beras, dimesin
sahaja. Sebab itulah kurang sudah orang 'mappadendang' sekarang ini.)

Tidak ada komentar: