Laman

Selasa, 29 Januari 2013

Prinsip Orang BugisPRINSIP ORANG BUGIS
-------------------------------------------------------------
 • Keturunan yang diajarkan bagaimana mempertahankan kehormatan keluarga.
 • Keturunan yang dibesarkan dengan memandang perempuan sebagaisimbol kehormatan keluarga.
 • Keturunan yang diajarkan untuk menjaga martabat orang lain dan dirinya sendiri.
 • Keturunan yang diajarkan untuk tidak tunduk kepada o...rang lain.
 • Keturunan yang ingin bebas merdeka berjuang dan berusaha untuk bertahan hidup.
 • Keturunan yang berabad abad mentalnya telah dibentuk dan ditempa dengan keras oleh gelombang
 • Keturunan yang diajarkan berani menghadapi masalah dan tidak lari dari kenyataan hidup.dan
 • Keturunan yang berani berbicara hanya jika ada BUKTI. 
 • Keturunan yg diajarkan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya (SITTINAJA).
 • Keturunan yang yg kata2nya selaras dengan hati, pikiran dan tingkah lakunya.
 • Keturunan yang menjaga tata krama dan tingkah laku serta disegani Keturunan yg bisa Jujur akan dirisendiri, sesama manusia dan Tuhan.
 • Keturunan yg bisa dipercaya dan mampu beradaptasi dmana pun berada Keturunan yg tangkas dan tidak mudah menyerah pada keadaan dan tidak beputus asa 
Terjemahan Bugis
 • Assosoreng iyya mparekkengngisirina assilomperengna
 • Assosoreng iyya pusiri’i assilomperengngi wawangmakkungraina 
 • Assosoreng iyya sitinasai passilenereng siri’na padannarupa tau, kuetopa paimeng
 • Assosoreng iyya pemmaliangngi mappuatangengngi alena ripadanna rupa tau
 • Assosoreng maradeka iyya sitinawa marewa, mareso,rilaleng akkatuwongenna
 • Assosoreng iyya teppaja riwalung aparengen temmasonca.
 • Assosoreng iyya sitinaja pangoloi alena risukkara’E na teppacoccoreng manu’ mate
 • Assosoreng iyya misseng gau bicara nalai temmakarodda rilalengna atujungenna
 • Assosoreng iyya missing tudangengngisining pallama-lama’E ritudangenna
 • Assosoreng iyya mattulu parojaE adanna, ati macinnongna, ininnawana nennia pangkakuenna.
 • Assosoreng iyya tudangnge ritudangenna nennia ripetangngari
 • Assosoreng iyya sitinaja mabbunga panasa rialena kuwetopa ripaddanna rupa, lebbipiha ri Puang Sewwa’E
 • Assosoreng iyya sitinaja ripawarekkengisiri’ nenniya nasompereng alena
 • Assosoreng iyya mapata’E teppettu ininnawa Rippakolingngi paimeng, taddampengengnga narekko engka ada tappasala, tau bongngoka kasi’na, temmalamung paddisengengku, maccirisepe-sepe mopa pappahangku.

Tidak ada komentar: