Laman

Senin, 07 Januari 2013

Lontara Sure' Baweng (Nasehat mencari Jodoh)


Kutipan Lontara Sure' Baweng

Makkedi Kunéng Loloé
Daéng Parénréng Ajué
bissu terru' akasaé
nalanyu-lanyué letté
napasaddaké rakile'
‘Iko mennang maloloé
rékkua lao ko mita
parukusemmu la élo'
musiduppa lao cemmé
makkunrai maloloé
aja'mu marakka-rakka
palutturi manu'-manu'
paddibola I duta
Madécéng cinampa' mua
madodong ri munri ritu
dallé' ripadallékangngéngngi

 (tentang nasihat dalam mencari jodoh)

Tidak ada komentar: