Laman

Selasa, 29 Januari 2013

Appemaliang na' To mato Wa'ta


Ini adalah kata-kata kiasan orang bugis
-------------------------------------------------------

"A'ja ma'tula' ba'ngi', ma'bela' i' da'lle e"

"A'ja ma'do'-do' uttu', ma'ci la'ka ko' ma'tu"

"A'ja mo'ppang' se'kke', ma'tai ma'tu' to' ma'to'an mu"

"A'ja matuda'ngi an'ku luang'nge', kem'pa' ngen'ko, ma'tu"

"A'ja ma'tudang e'kke' ba'bang-nge', ma'halang-ha'langi' da'lle"

"A'ja ma'tan' reang'ngi' a'je'mu', ta'llore' i' ma'tu' la'so' mu"

"A'ja ma'tu'dangi' ba'tu'e', ma'kuttu'ko' ma'tu"

"A'ja ma'liwu' i'sa'liweng' po'la, na'ju' lek'kai-ko' ma'tu' se'tang"

"A'ja ma'nre' me'ga' ba'le, bu'ta' ko' ma'tu"

"Ma'te ma'neng-ngi' pa'balu' e', e'kke' pa'sa e"

"An're' o' pe'lleng"

Tidak ada komentar: